Techmonstav

 MNOHOROČNÉ 
 SKÚSENOSTI 
 A KVALITA 

Chladenie

Dodávka a montáž:

  • Zdrojov chladu – kompresorové jednotky, tepelné čerpadlá
  • Rozvodov chladenia z oceľových rúr spájaných zváraním
  • Rozvodov chladenia zo systému Victaulic s drážkovým spájaním
  • Regulačných a rozdeľovacích zostáv
  • Odovzdávacích jednotiek chladenia (fancoily)