Techmonstav

 MNOHOROČNÉ 
 SKÚSENOSTI 
 A KVALITA 

Home

Spoločnosť Techmontstav BA spol s.r.o. bola založená v roku 2012 so sídlom v Ivanke pri Dunaji.


Spoločnosť sa špecializuje na realizáciu technických zariadení budov: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia, technologické montáže chladiarenských a vzduchotechnických zariadení. Je oprávnená na montáž a opravy vyhradených plynových a tlakových zariadení. Je servisnou spoločnosťou pre výrobky Honeywell.