Techmonstav

 MNOHOROČNÉ 
 SKÚSENOSTI 
 A KVALITA 

Plynoinštalácia

Dodávka a montáž:

  • Vnútorného STLA a NTL rozvodu z rúr oceľových bezšvových spájaných zváraním
  • Vonkajšieho STL a NTL rozvodu vedeného v zemi z oceľových rúr izolovaných bralenom
  • Vonkajšieho STL a NTL rozvodu vedeného v zemi z plastových HDPE rúr spájaných elektrospojkami
  • Systémov na odťah spalín zo spotrebičov  zemného plynu